6 december 08:30 - 14:30PM & vänner

Innehåll & tider

Under denna dag går vi igenom och repeterar nödvändiga moment i arbetet runt hanteringen av årsskiftet och behandlar aktuella funktionsförändringar som skett i HRM och som påverkar årsskifteshanteringen.

Preliminära hållpunkter för denna dag är:

  • CSR-förfrågan
  • CSR-svar
  • AGI
  • Inställningar i HRM, skattetabeller
  • Kontrolluppgift
  • Sjukfrånvaro och FORA

Seminariet startar 08.30 och avslutas 14.30.

Övrig information

PM & vänner ligger centralt beläget mitt i Växjö city och på bekvämt gångavstånd från Växjö Resecentrum, för anslutande med tåg/buss är avståndet ca 350 meter.  Från Smaland Airport, d v s anslutande med flyg, är avståndet ca 8 km.

I deltagaravgiften på 3 900 kr ingår för- och eftermiddagsfika liksom lunch.

Hotellboende bokas vid behov enskilt av resp deltagare, HRM rekommenderar att logi bokas på samma anläggning. Länk till hotellets webbplats är  

http://www.pmrestauranger.se/s...

HRM har säkrat att det finns 40 rum reserverade, dessa hålls fram till 8:e nov. Bokning av dessa rum görs via telefon eller mail (se uppgifter på ovan länk), genom att uppge "HRM" så erhålls viss rabatt.   

Anmäl dig nu!